Assegnazione cattedre a.s. 2016/2017

 

Docenti curriculari

ASSEGNAZIONE CATTEDRE DOCENTI CURRICULARI

 

Docenti di sostegno

Decreto di assegnazione cattedre docenti di sostegno

ASSEGNAZIONE CATTEDRE DOCENTI DI SOSTEGNO